Csány-Szendrey AMI1 Csány-Szendrey AMI2 Csány-Szendrey AMI3 Csány-Szendrey AMI4 Csány-Szendrey AMI5 Csány-Szendrey AMI6 Csány-Szendrey AMI7 Csány-Szendrey AMI8 Csány-Szendrey AMI9 Csány-Szendrey AMI10 Csány-Szendrey AMI11 csany_szendrey_ami_keszthely_iskola__1212 Csány-Szendrey AMI13 Csány-Szendrey AMI14 Csány-Szendrey AMI15 Csány-Szendrey AMI16 Csány-Szendrey AMI17 Csány-Szendrey AMI18__
LEGFRISSEBB!


Csokonai Alapműveleti Verseny - 2015

!!! FONTOS !!!  

- A verseny szabályai -

•  Minden versenyző kap egy - az évfolyamának megfelelő - feladatsort, amelyen 10 feladat található.

•  A feladatlapra a tanuló írja fel a nevét, és az iskolája pontos nevét!

•  60 percen át lehet dolgozni, a területi fordulónál az idő, még pontazonosság esetén sem döntő!!!! (Csak a megyei fordulónál dönt pontazonosság esetén az idő.)

•  Az a cél, hogy minél több hibátlan eredmény szülessen.

•  A számítások elvégzése után, a feladatlapra csak a végeredményeket kell átmásolni!

•  Javításkor csak a végeredményeket vesszük figyelembe!!!!

•  A törtes végeredményeket, a lehető legegyszerűbb alakban kérjük, ahol lehet vegyes alakban!!

•  Számológépet természetesen nem lehet használni!!!!

•  A végén csak a feladatlapokat kérjük összeszedni, ügyelve arra, hogy minden végeredmény át legyen másolva!

  JÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!!!!

Kérjük, a megoldott feladatlapokat (évfolyamonként maximum 5), javítatlanul címünkre elküldeni.

Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

8360 Keszthely
Fodor u. 43.  

Kérjük a borítékra ráírni: "Csokonai Alapműveleti Verseny "

 

 


Tisztelt leendő 1. osztályos Szülők!

Tisztelt 1-2. és 4. osztályos, valamint 5-6. osztályos Szülők!

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket

2015. március 9-én (hétfőn) 16:30 órakor

az egyházak képviselői által nyújtott tájékoztatásra

a 2015/16-os tanév hit- és erkölcstan oktatásáról.

Helyszíne: az iskola (Fodor utca 43.) aulája, illetve a kijelölt földszinti tantermek

 

 

Csány - Szendrey AMI - 8360 Keszthely Fodor u. 43. ( 83 / 312 - 139 ) / Deák Ferenc u. 25. ( 83 / 312 - 376 )
_

_ _


BEMUTATKOZUNK

 

Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI

A '80-as évek elején a közművelődésben meghatározó szerepet játszó szakemberek egy olyan intézménytípus létrehozásán gondolkodtak, amely lehetővé teszi az egész életen át tartó tanulást, művelődést, szabadidő-töltést egy integrált intézményben.

Így "születtek" meg az Általános Művelődési Központok - röviden ÁMK-k -, melyekben a bölcsőde, óvoda, alap- és középfokú oktatás, művelődés, szórakozás, sportolás színterei egy vagy több - egymáshoz közeli - létesítményben kapnak helyet.
A fenti modellt szerették volna megvalósítani Keszthelyen is, amikor megtervezték, illetve 1986-ban átadták a Csány - Szendrey ÁMK jogelődjét, a Fodor úti - később Csokonai - ÁMK-t.

Az intézmény objektív hiányosságai ellenére ( A mai napig nem épült meg pl. a közművelődési szárny: klubhelyiségek, könyvtárterem, pódiumműsorokra-, filmvetítésre alkalmas terem. ), 2002 májusáig kiemelt szerepet töltött be a színház nélkül maradt város életében.
2007. augusztus 1-vel valójában a város három iskoláját vonták össze egy intézménnyé Csány-Szendrey ÁMK néven. Feladatainkon ez nem változtatott. Nevelünk és oktatunk, kulturális programokat szervezünk, helyet adunk sportrendezvényeknek, együttműködünk külső intézményekkel, szervezetekkel.

Hagyományainkat, erősségeinket megtartva, összecsiszolva, új ötleteken gondolkodva igyekszünk folyamatosan megfelelni a velünk szemben támasztott elvárásoknak.
A kezdetektől fogva fontosnak tarjuk az oktatást segítő, kiegészítő programok szervezését. Rendhagyó órákkal, gyermekműsorokkal, szellemi- és sportvetélkedőkkel, stb. erősítjük, egészítjük ki a tanulók tanórán megszerzett ismereteit. Tájékoztatjuk diákjainkat a társintézmények rendezvényeiről, szervezzük részvételüket.
Igyekszünk családoknak szóló programokkal a szülőket is bevonni az intézmény életébe ( Olvasó-Maraton, Gyermeknap, Mikulás kupa, Karácsonyi ünnepség, stb. )

A valamely művészeti ágban tehetséggel bíró gyermekeknek segítséget nyújtunk képességeik kibontakoztatásához, saját szervezésű vagy más intézmények műsorain való fellépésekkel a bemutatkozáshoz.
Lehetőséget biztosítunk gyermekeink képzőművészeti munkáinak bemutatására csakúgy, mint helyi, környékbeli vagy akár távolabbi felnőtt alkotók munkáinak kiállítására is.
Igyekszünk megfelelni a kor és a társadalom elvárásainak.
Helyet adunk különböző továbbképzéseknek, gyermek- és felnőtt tanfolyamoknak.

Sportcsarnokunkban a testnevelés órák után az esti órákig edzések, diákolimpiai rendezvények, baráti örömfoci csaták zajlanak. Hétvégenként bajnoki meccsek, labdarúgó kupák, országos és nemzetközi versenyek, nyáron edzőtábor, nemzetközi kézilabdatorna.
Az elmúlt több mint két évtizedben megfordult az intézményben többek között Hofi Géza, Koncz Zsuzsa, Zorán, a Benkó Dixieland Band, Halász Judit, a Bergendy Szalonzenekar, a Republic, a Kaláka, a Rosszcsontok, stb.

Jó kapcsolatot ápolunk a társintézményekkel, civilszervezetekkel, egyesületekkel. Rendeztek/nek nálunk szalagavatót, bált, szakmai tanácskozásokat, országos és nemzetközi konferenciát, stb.

Bár a Balaton Kongresszusi Központ és Színház átadása óta feladat-ellátási körünk csökkent, továbbra is kivesszük részünket a város kulturális életéből. A kétévente megrendezésre kerülő Újkori Középiskolás Helikoni Diáknapok például elképzelhetetlen - mint a legtöbb produkciónak helyet adó, legösszetettebb helyszín - a Csány - Szendrey ÁMK nélkül. Csakúgy, mint a városi rendezvények diákjaink nélkül.

 

Csány-Szendrey Általános Iskola Belvárosi Tagiskolája

Csány-Szendrey Általános Iskola Belvárosi Tagiskolája

Iskolánk három egymás melletti épületből áll.

A főépület - az ún."B"- épület, a Deák Ferenc utca 25. sz. alatt- bejárati folyosóján elhelyezett márványtáblán a következő felirat olvasható:

"Épült az 1929. évben Gróf Klebelsberg Kunó vallás és közoktatásügyi miniszter, Reischl Imre városbíró, Berkes Ottó iskolaszéki elnök és Iwsity Gyula igazgatósága idejében a magyar kir. kormány támogatásával Keszthely város polgárainak áldozatkészségéből."

A Csány László iskola alapításától polgári fiúiskolaként működött. Ma ebben a szárnyban található az iskola igazgatósága és gondnoksága, valamint tantermeink többsége.

A Deák Ferenc utca 23. sz. alatti épület -"köztes-épület",- az 1980-as évek elején került az iskola használatába. Volt elemi népiskola, lovas postafogat állomás, majd 1945 után tanácsi bérlakásokat alakítottak ki benne. Ma itt található az iskola könyvtára és az ebédlője. Az épület utcafronti helyiségeiben kapott helyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerülete.

A harmadik épületrész a Deák Ferenc utca 21. sz. alatti ún. "A" épület 1904-ben épült, mely Állami Polgári Leányiskolaként szolgálta a város közoktatását. 1945-ben csatolták a Csány László Általános Iskolához. Fejlesztő terem, természettudományos szaktanterem, a számítástechnika termek, valamint a tornaterem és a tornaszoba található ebben az épületben.

Az intézményi struktúraváltás következtében 2003-ban Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testületi döntése szerint szervezetileg összevonásra került a város két nagy múltú iskolája, a Csány László Általános Iskola és a Szendrey Júlia Általános Iskola. A Kossuth Lajos utca 75. sz. alatt található iskolát, Ranolder János veszprémi püspök alapította. Az 1882-től katolikus szellemben működő iskolát 1948-ban államosították, majd 1957-ben felvette Petőfi Sándor feleségének nevét. A már említett iskola összevonással 2003. augusztus 1-től, a Csány László Általános Iskola tagintézményeként működött egy évig. Az épület, a katolikus egyház tulajdonába való visszakerülésével, 2004-től a Ranolder János Római Katolikus Iskolának ad otthont. A Szendrey Júlia iskola tanárainak és tanulóinak többsége átkerült a Csány iskola épületébe. Az összevont iskola új elnevezése 2004. augusztus 1-től Csány-Szendrey Belvárosi Általános Iskola lett.

Az újabb, az oktatási intézményeket érintő szervezeti átalakítások során 2007. augusztus 1-től iskolánk összevonásra került a Csokonai Általános Iskola és Művelődési Központtal.

Az egyesített intézmény neve Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ lett. A Fodor utcai iskola székhelyiskolaként, a Deák Ferenc utcai iskola pedig Csány-Szendrey ÁMK Belvárosi Tagiskola néven folytatta elismerten magas színvonalú nevelő-oktató munkáját.

Az iskolák ÁMK funkciójának megszűnésével újabb névváltoztatásra került sor. 2013-tól a Deák Ferenc utcai tagintézmény neve: Csány-Szendrey Általános Iskola Belvárosi Tagiskolája lett.

 ELÉRHETŐSÉGEINK:

Csány-Szendrey AMI

8360 Keszthely Fodor u. 43.
Tel.: 83 / 312 - 139

email: titkarsag1@csanyszendreyamk.hu

Deák Ferenc u. 25.
Tel.: 83 / 312 - 376

email: titkarsag2@csanyszendreyamk.hu