Délutáni elfoglaltság adatlapok
Kötött munkaidő elszámolás


>>> Belépés <<<


>>> Aktuális információk <<<

>>> HETI MENÜ <<<
és ebédbefizetés>>>TANTESTÜLETNEK<<<
 
Művészeti Iskola
Sport
 
TAMOP 3.1.5
TAMOP 3.1.7
TAMOP 3.2.13-12
TAMOP 3.4.2.A


PAPÍRGYŰJTÉS

   Székhelyiskolánkban, a Fodor utcában szeptember 29-én tartottuk meg a hagyományos őszi papírgyűjtést. Akciónk nagyon sikeres volt, összesen 16 500 kg papírt gyűjtöttek össze szorgalmas tanulóink és szüleik.
    A kapott összeg 247 500 Ft felét kiosztottuk a legtöbbet gyűjtött osztályok között, a másik feléből pedig a tanév különböző gyermekprogramjait (Suli Nap, Karácsonyváró, Farsang stb.) finanszírozzuk.

Diáktanács

2015 Anglia

>>> Letöltés <<<

Kedves Szülők!

Mint tudják, a KELLO díjbekérőt küldött a fizetős tanulók számára.

Amennyiben nem kaptak csekket jelezzék az iskolában! A KELLO várhatóan a héten küld erre az esetre biankó csekket, amit a tankönyvfelelősnél lehet átvenni.

A tankönyvcsomagot a befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalást igazoló dokumentum, vagy pénzátvételi bizonylat (iskolakezdési utalvány esetén), bemutatásával vehetik át.

A tanulói csomagok névre szólóan, egyedileg csomagolva érkeznek. Tartalmukat átvételkor a helyszínen ellenőrizni kell!

Minden 1-2. osztályos tanuló ingyen kapja a tankönyveit, munkafüzeteit.

Az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók 3-8. évfolyamokon, könyvtári kölcsönzés útján kapnak tankönyvet, így az ő csomagjaik tartalmát könyvtári állományba kell vennünk.

Elnézésüket és megértésüket kérjük, de ez a vártnál több időt igényel, ezért ezeknek a tankönyvcsomagoknak az átadása az első héten folyamatosan történik.

A tartósként használt tankönyveket egy tanévre kölcsönözzük, azokat tanév végén, megkímélt állapotban vissza kell adni, hiszen ezeket a tankönyveket használni fogják a következő évfolyamok.

FONTOS! Ha a fizetős/ingyenes státuszban változás történik vagy történt, feltétlenül jelezzék az iskolában, hogy a KELLO rendelési felületén át tudjuk állítani a fizetési módot!

Az ingyenességre jogosító érvényes igazolásokat hozzák magukkal! (- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez határozatot, tartós betegség esetén a MÁK igazolását, 3 vagy több gyermek esetén a legutolsó családi pótlékról szóló igazolást)

A gyermekvédelmi határozat és a tartósan beteg igazolás legalább 2014.10.10-ig érvényes legyen!

A bekért igazolásokat, bizonylatokat lefénymásoljuk és első szülői értekezleten visszaadjuk.

A pótvizsgázó tanulók könyveit természetesen csak a vizsga után tudjuk kiadni.

Kérjük a szülőket, hogy a június 15-e után beíratott tanulók adatainak pontosítása, kiegészítése érdekében - különös tekintettel a fizetős/ingyenes státuszra- szíveskedjenek augusztus 27-én az iskola valamelyik titkárságára befáradni!

Tankönyvosztás:

Deák utca

augusztus 26-a (kedd) 12–17 óra – alsós fizetős diákok,

1.2.osztályosok

27-e (szerda) 8 –12 óra és 13–17 óra felsős fizetős diákok,

1.2.osztályosok

Fodor utca

augusztus 28-a (csütörtök) 8-12 és 13-17 óra – alsós fizetős diákok,

1.2.osztályosok

29-e (péntek) 8–12 óra és 13–17 óra –felsős fizetős

diákok,1.2.osztályosok

Amennyiben a kijelölt napokon nem tudják átvenni a

tankönyveket, abban az esetben 2014. szeptember 1-én

tanítás után lesz rá lehetőségük.

 

ALAPMŰVELETI VERSENY - 2014

CSOKONAI ALAPMŰVELETI VERSENY EREDMÉNYEI
3. osztályosok > megnéz <
4. osztályosok > megnéz <
5. osztályosok > megnéz <
6. osztályosok > megnéz <
7. osztályosok > megnéz <
8. osztályosok > megnéz <
Az Alapműveleti Verseny kupagyőztesei > megnéz <

 

Versenyfeladatok letöltése osztályonként:

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

. 2014. április 28. (hétfő) 8.00 - 18.00 óra között

. 2014. április 29. (kedd) 8.00 - 18.00 óra között

. 2014. április 30. (szerda) 8.00 - 18.00 óra között

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

•  óvodai szakvélemény

•  nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

•  sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

•  tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

•  a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

......•  regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

......•  tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

..... •  állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet BÁH 10 évente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

•  nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók)


>>> E B É D B E F I Z E T É S <<<

DEÁK ÉPÜLET:

Kedves Szülő!

Ezúton értesítem, hogy gyermeke Hepatitis-B vírus elleni oltásának második részletére 2014. március hónapban kerül sor.

Oltás időpontja: 2014. március 25. kedd, 11.00 óra

Pótoltás: 2014. április 1. kedd, 11.00 óra (ill. keddenként folyamatosan)

Keszthely, 2014. március 19.

Köszönettel: Süle Erika iskolavédőnő

FODOR ÉPÜLET:

Kedves Szülő!

Ezúton értesítem, hogy gyermeke Hepatitis-B vírus elleni oltásának második részletére 2014. március hónapban kerül sor.

Oltás időpontja: 2014. március 24. hétfő, 11.00 óra

Pótoltás: 2014. március 31. hétfő, 11.00 óra (ill. hétfőnként folyamatosan)

Keszthely, 2014. március 17.

Köszönettel: Süle Erika iskolavédőnő

>>> VESENYEREDMÉNYEK! >>>

CSOKONAI Alapműveleti Verseny

 

BŐDÖR LÁSZLÓ

komplex természettudományos verseny
matematika-fizika-informatika tantárgyakból  

Versenyfelhívás!

A Csány-Szendrey ÁMK Belvárosi Tagintézménye 5. alkalommal rendezi meg a

BŐDÖR LÁSZLÓ természettudományi versenyt 7. és 8. osztályos tanulók részére.  

A verseny időpontja : 2014. március 24. (hétfő) 13 00 -16 00  

A verseny helyszíne :Csány-Szendrey Általános Iskola Keszthely, Deák F. u. 25.  

A verseny célja : Szeretnénk lehetőséget adni tehetséges tanulóinknak tudásuk összemérésére. Egyéb versenyekre, központi felvételire való felkészülés elősegítése.

Célunk a középiskolába való átmenet megkönnyítése.  

A verseny rendje : Minden benevezett osztályt 1-1-1 tanuló képvisel matematika, fizika, informatika tantárgyakból. A versenyzőknek a feladatokat 45 perc alatt kell megoldaniuk a választott tantárgyból.

A megoldandó feladatok az általános iskola kerettantervi anyagára épülnek. Számológép használható!  

A verseny programja : 2014. március 24. (hétfő)

13 00 -13 30 Megnyitó : Megemlékezés Dr. Bődör László Tanár Úr munkásságáról (Könyvtár)

13 30 -14 15 Verseny (osztálytermek)

14 20 -15 20 Érdekes előadás, bemutató

15 30 -16 00 Eredményhirdetés

Kérem, hogy részvételi szándékotokat jelezzétek szaktanáraitoknál!

Volfné Iván Klára
szervező tanár

 

Csokonai Alapműveleti Verseny

2013/2014. tanév

Az idei tanévben is a nagy érdeklődésre való tekintettel iskolánk megrendezi a 3-8. évfolyamos tanulók részére a Csokonai Alapműveleti Versenyt.  

A verseny fordulói:  

•  Területi forduló: 2014. március 10. (hétfő) 14.00 óra

Helye: mindenki saját iskolája

•  Megyei forduló: 2014. május 12. (hétfő) 14.00 óra

Helye: Csány-Szendrey Ált. Isk. és AMI. Keszthely, Fodor u. 43.

Fontos !  

Az elmúlt évekhez hasonlóan a területi fordulót mindenki a saját iskolájában írja meg.

A területi forduló feladatait 2014. március 10-én 13.30 órától lehet letölteni iskolánk honlapjáról: www.csanyszendreyamk.hu  

A kívánt példányszám sokszorosítását a tanuló iskolája oldja meg.

A versenyszabály értelmében minden tanulónak 60 perc áll rendelkezésére, hogy a 10 feladatból minél többet oldjon meg hibátlanul - természetesen zsebszámológép használata nélkül.

A területi fordulónál, még pontazonosság esetén sem döntő az idő.

Továbbra is csak a végeredményeket tudjuk figyelembe venni.

A versenyfeladatok javítását munkaközösségünk végzi, így a megoldott feladatsorokat javítatlanul kérjük 2014. március 11-én postára adni iskolánk címére. (Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8360 Keszthely, Fodor u. 43.)

Az eredményekről, a megyei fordulóra bejutott tanulókról iskolánk honlapján adunk tájékoztatót!

A megyei fordulóra - a megszokott formában - továbbra is iskolánkban kerül sor.

Nevezés:  

Minden évfolyamról maximum 5fő nevezését tudjuk elfogadni.  

Nevezni iskolánk címére lehet a mellékelt nevezési lapon , az iskola és a nevezni kívánt évfolyamok megjelölésével. (A nevezett tanulók névsorát nem kérjük!)

Csak a nevezett iskolák tanulóinak dolgozatait tudjuk elfogadni.

Nevezési határidő: 2014. február 15.

Nevezési díj: nincs

 

Keszthely, 2013.október 22.

Bíró Zsuzsanna

munkaközösség-vezető

 

"Bóbita" rajzpályázat: általános iskola alsós korosztály megosztott
I. hely Hetyei Nóra
(Csány-Szendrey - Fodor - 3.b - Kovács Éva)

 

 

TELEFONSZÁM VÁLTOZÁS A DEÁK utcai épületben!

Kizárólag a 83/312-376 -os

telefon él és ez egyben a Fax szám is.

(a 312-692 volt a gondnokság száma, az a tanári számával együtt megszűnt!!)

A gondnokság ezentúl csak a 30/518-1824-es mobil számon érhető el!

 

 

2013. május 31-én került megrendezésre Szegeden a Gábor Dénes számítástechnikai emlékverseny,
ahol az alkalmazói I/B. korcsoportban

SZABÓ ANNA 8.z osztályos tanulónk az országos 1. helyezett lett.

Felkészítő tanára: Molnárné Riskó Erzsébet

2013. május 22-én került megrendezésre iskolánkban a Gyöngybetűk Szépíró verseny, melyet a városi és a városkörnyéki általános iskolák 1. és 2. osztályosai részére hirdettünk meg.

Az 1. osztályosok versenyében FÜLÖP MÍRA 1.c osztályos tanulónk a 2. helyen végzett.

Tanítója: Horváth Judit.

A 2013. május 9-én Nagykanizsán szervezett Angol szóbeli nyelvi versenyen iskolánk tanulói szép eredményeket értek el.

TÁNYÉROS VINCE 8.b osztályos tanuló a 8. helyet szerezte meg, VIGMOND EMILIA 8.a osztályos tanuló pedig a 9. helyen végzett.

felkészítő tanár: Lenkovics Renáta

A Megyei Atlétika Versenyen az alábbi eredményeket érték el tanulóink:

III. korcsoport Négypróba fiú csapat: 5. hely csapattagok: Horváth Dominik 6.c, Kossik Tamás 6.c

Négypróba leány csapat: 2. hely csapattag: Hosszú Luca 6.c Négypróba egyéni összetett: Hosszú Luca 6.c - 2. hely

Kislabdadobás: Kossik Tamás 6.c - 2. hely

4x100 m váltófutás: 1. hely csapattagok: Kossik Tamás 6.c, Horváth Dominik 6.c

600 m futás: Hosszú Luca 6.c - 2. hely

IV. korcsoport

Ötpróba leány csapat: 1. hely csapattagok: Fodor Csenge 8.a, Lukács Tünde 8.b, Gárdos Piroska 8.z, Pete Vanda 7.z

Ötpróba egyéni összetett: Fodor Csenge 8.a - 1. hely

4x100 m váltófutás: 1. hely csapattagok: Fodor Csenge 8.a, Lukács Tünde 8.b

4x600 m váltófutás: 1. hely csapattagok: Városi Rebeka 8.a, Gárdos Piroska 8.z, Pete Vanda 7.z,

100 m futás: Fodor Csenge 8.a - 1. hely

Távolugrás: Lukács Tünde 8.b, 1. hely

Ötpróba fiú csapat: 1. hely csapattagok: Kovács Bence 8.b, Bálint Dániel 7.c

4x1000 m váltófutás: 1. hely csapattagok: Kovács Bence 8.b, Tányéros Vince 8.b

2013. április 28-án a Georgikon Majormúzeum Növény- és állatvilág című kézműves és rajzkiállításán tagintézményünk alábbi tanulói is díjat kaptak:

KOTTÁN KATALIN 1.c

KÖVÉR ZSÓFIA SZONJA 3.c

NAGY LAURA 3.c

felkészítők: Horváth Judit, Kárászné Beke Ilona

 

>>> Alapműveleti verseny eredmények és feladatok - 2013 <<<

 

A LITTERÁTUM országos angol tesztversenyen tanulóink a következő eredményeket érték el:

Babicsák Blanka 5.c - 42 pont
Tompa Franciska 5.c - 44 pont (13. hely)
Varga Gyula 6.z - 39 pont
Serleg Annamária 6.z - 35 pont
Tódor Kitti 7.z - 48 pont (11. hely)
Kondákor Zsófia 7.z - 37 pont
Arat Selina 7.z - 36 pont
Tóth Dóra 7.z - 31 pont

Az országos versenyre továbbjutott TOMPA FRANCISKA 5.c osztályos, valamint TÓDOR KITTI 7.z osztályos tanuló, melyre 2013. május 25-én kerül sor Budapesten.

Felkészítő tanárok: Tányéros Józsefné, Lenkovics Renáta

 

Megyei nyelvész verseny:

- Kurusta Sára 2.a         1. hely       felkészítő: Kovács Károlyné

- Oroszlán Mátyás 2.a   3.hely         felkészítő: Kovács Károlyné

- Legoza Ádám 2.a        7.hely         felkészítő: Kovács Károlyné

- Boros Janka 4.a          5.hely        felkészítő: Némethné Cséri Judit

- Kondorosy Botond 3.a  9.hely       felkészítő: Szabóné Cziráki Margit

- Bakos Bernadett 4.a    27.hely      felkészítő: Némethné Cséri Judit

Megyei szövegértő verseny:

- Kurusta Sára 2.a          2. hely    felkészítő: Kovács Károlyné

- Kondorosy Botond 3.a  2. hely    felkészítő: Szabóné Cziráki Margit

- Oroszlán Mátyás 2.a    6.hely     felkészítő: Kovács Károlyné

Járási szövegértő verseny:

- Kurusta Sára 2.a         1.hely    felkészítő: Kovács Károlyné

- Hetyei Nóra 2.b           2.hely    felkészítő: Békéssy Gáborné

- Dencsi Blanka 1.a       4.hely    felkészítő: Bíróné Tikos Ágnes

- Szemethy Bettina 3.a  4.hely    felkészítő: Szabóné Cziráki Margit

 

Országos Angolnyelvi tanulmányi verseny megyei fordulóján Király Viktória 8.b 6. helyezést ért el.
Felkészítő: Németh Ildikó

A "Csokonai Alapműveleti Verseny" megyei fordulójának ünnepélyes megnyítója,
2013. május 6-án,hétfőn 13óra 45 perckor kezdődik, az iskola aulájában.

Minden külön értsítés nélkül várjuk a döntőbe jutott versenyzőket!

A Csány-Szendrey Általános Művelődési Központban a beíratáson munkánk és eredményeink elismeréseként nagyon sokan választották iskolánkat. Három osztály indítása esetén nagyon magas osztálylétszámok alakultak volna, ezért kérésünkre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerülete engedélyezte négy osztály indítását.

A leendő 1/D osztály osztályfőnöke:
Kovács Károlyné

osztálytanító:
Horváthné Hegedűs Emília


Bókay Árpád Országos Biológiaverseny eredmény:

Kocsa János 6.b - I. helyezés.

Felkészítő tanár: Vargáné Péter Edit

 

A "Tiszán innen, Dunán túl" népdalverseny megyei fordulóján a következõ eredmények születtek:

LISZÁK LILI 2.c/Deák - arany minõsítés
felkészítõ: a szülõ

ENDRÕDI NIKOLETT 3.b/ Fodor - kiemelt arany minõsítés
felkészítõ: Csordásné Fülöp Edit

ENDRÕDI REBEKA 4.a/Fodor - kiemelt arany minõsítés
felkészítõ: Csordásné Fülöp

CSÕSZ-TÓTH JULIANNA 3.b/Fodor - arany minõsítés
felkészítõ: Gyulassyné Nagy Henriett