Vallás és hitoktatás

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint, 2013. szeptember 1-jén felmenő rendszerben kötelezően bevezetésre került az erkölcstan /etika/ tantárgy heti 1 órában, az első és az ötödik osztályokban. 

Szülői választás és írásbeli nyilatkozat szerint - ezen tanórák helyett - választható a hit- és erkölcstan tantárgy, melynek oktatását az Országgyűlés által elismert egyházak közül iskolánkban jelenleg az alábbi egyházak képviselői és hitoktatói végzik az erkölcstan /etika/ tantárggyal azonos időben.

 

Iskolánkban az alábbi egyházak végzik a vallás és hitoktatást

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
Tájékoztató plakát
Tájékoztató weboldal

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
Tájékoztató weboldal

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Tájékoztató weboldal

 

Az egyházak képviselői és elérhetőségeik

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
Tál Zoltán - plébános
Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébánia, Keszthely, Fő tér 5.

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
Zichy Emőke - lelkész
Keszthelyi Református Egyházközösség, Keszthely, Hanczók u. 20.

Szabó Barnabás - lelkipásztor-hitoktató
70/3606067

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Honthegyi Zsolt - lelkész
Evangélikus Egyházközség, Keszthely, Deák F. u. 18.

 

Pályázatok

Csoóri Sándor alap
ESZA
Okosan a pénzzel!
NTP
Határtalanul!