TÁMOP

JÓ GYAKORLATOK

Tájékoztató

Iskolánk pedagógusai továbbkép- zéseken vettek részt, melyhez a nyertes TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0295 sz. pályázat biztosította a feltételeket. Célunk, hogy hálózati tanulás keretében megmutassuk sok éve kiválóan működő tehetséggondozó programunkat megosszuk a kompetencia alapú oktatásban szerzett tapasztalatainkat fogadjuk és felkészítsük a főiskolai hallgatókat, átadjuk tudásunkat és módszereinket a felkészített mentorpedagógusok innovációs tapasztalatait felhasználjuk és beépítsük munkánkba felkészüljünk a hálózati együttműködésre, partnerkapcsolatok kialakítá- sára PR tevékenységekkel és a hatékony kommunikációt biztosító felada tokkal.

 

Meglévő jó gyakorlataink
Csokonai Alapműveleti verseny (tehetséggondozó csoport)

Az alapműveleti verseny a gyermekek tárgyi tudása helyett a mindennapi felnőtt életben is nagyon fontos készség, a számolási készség szintjét méri az- zal, hogy alapműveleteket végeztet el (adott évfolyam tantervi követelményei- nek megfelelő számhalmazokon a matematikai műveletekből összeállított fela- datsorokkal, a műveleti sorrendiséget figyelembe véve), és közben fontos a gyorsaság, tehát a számolási tempó is.

Részletes leírás: itt

 

Mikuláskupa (kompetencia alapú oktató csoport)

A rendezvény egy szombat délelőtti játékos program az alsó tagozatos osztályok tanulói és szülei részére december 6-a körül, melynek célja a gyere- kek számára kedves személy, a Mikulás várása együtt szüleikkel, tanítóikkal egy jó hangulatú közös játék, versengés keretében. Ez a közös játék, együttes versengés a családi és az iskolai közösség összetartozását erősíti.

Részletes leírás: itt

 

Csik Ferenc túra (kompetencia alapú oktató csoport)

Őszi rendezvényünk célja, hogy minél több tanulóval (és felnőttel) meg- kedveltesse a túrázást, az egészséges szabadidő-kitöltést. A Keszthelyi- hegység legszebb, jelzett turistaútjain zajlik, ahol a diákok megismerkednek nevelőik és erdészeti szakemberek segítségével az őszi erdő életével, a tájegy- ség értékeivel. Ökoiskolaként is fontos ez a gyermekközpontú program, hisz a környezettudatos magatartás kialakításának, a természetismereti tudás elmé- lyítésének legfőbb módja a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés, az élmény- szintű tapasztalatszerzés.

Részletes leírás: itt

 

Bődör Kupa (tehetséggondozó csoport)

Bődör László tehetségével, emberségével példát adott az utókornak. Sze- mélyének állított emlékkel ápolni szeretnénk helyi hagyományainkat azzal, hogy évente megemlékezzünk iskolateremtő és matematika tanári munkássá- gáról. Másik fontos cél, hogy tanulóink képességeit feltárjuk, intenzíven fej- lesszük a matematika - fizika - informatika szaktárgyak terén. Komoly szellemi erőfeszítést igénylő szakmai tanulmányi verseny, amely atehetségek felkutatását szolgálja.

Részletes leírás: itt

 

Olvasó-Maraton (kompetencia alapú oktató csoport)

Hagyományosan január 22-re vagy ahhoz közeli időpontra szervezzük a programot, melyet ünnepélyes megnyitóval kezdünk, tisztelegve a Magyar Kul- túra Napja előtt. Az olvasásra jelentkezők folyamatosan, egymást követve 5- 10 perc időtartamban az előzetesen meghirdetett témához kapcsolódó irodalmi alkotásból olvashatnak fel részletet az "Olvasó Kuckó"-ban. Elsősorban termé- szetesen tanítványaink körében szeretnénk új, hathatós módszert alkalmazni az olvasás megszerettetésére, de programunk nyitott, hiszen intézménytől, kortól függetlenül mindenki, aki szeret olvasni, résztvevője lehet a rendez- vénynek.

Részletes leírás: itt

 

Kompetencia alapú oktatás
Földrajz modul (Tányéros József)
Mesefeldolgozás az 1.b osztályban (Vadász Árpádné)
Víz-projekt 1. rész (Kovács Éva)
Víz-projekt 2. rész (Kovács Éva)

Pályázatok

ESZA
Határtalanul!
Okosan a pénzzel!
NTP
Csoóri Sándor alap